Kinek jár az OTTHON MELEGE PROGRAM?

Otthon Melege
radiátor

Mire és hogyan pályázhat az Otthon Melege Pélyázaton 2020-ban.

Lássuk hát mire is lehet pályázni és hogyan:

 • Családi házak teljes energetikai felújítása
 • Fűtés korszerűsítés
 • Nyílászárócsere
 • Konvektorcsere
 • Háztartási nagygépek cseréje

Fontos tudni, hogy az Otthon meleg pályázat keretein belül 10-50%- os vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni.

Támogatás igénybevételére jogosultak köre:

Társasház
társasház
 

A 2020 Otthon Melege Programra elsősorban a társasházak és lakószövetkezetek pályázhatnak. A támogatps összege minimum 150.000 Ft, de maximum 75.000.000 Ft lehet.

A támogatás legmagasabb elérhető összege lakásonként 350.000 Ft, azaz háromszázötvenezer forint.

Nem jogosult pályázatot benyújtani az a Pályázó:

 • amely nem rendelkezik magyar adószámmal;
 • amely potenciálisan gazdaságilag nem életképes;
 • amelynek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;
 • amely 60 napon túli közüzemidíj-tartozással rendelkezik;
 • amelyben a 90 napon túli közös költség tartozással rendelkezők aránya – tulajdoni hányad- vagy m2 -arányosan számolva – eléri vagy meghaladja a 20%-ot;
 • amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatói döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • amely az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
 • amely mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
 • amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdése vagy más jogszabály értelmében nem részesülhet támogatásban;
 • amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
 • amely a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
 • amelynek harmadik féllel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
 • amely a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

 

A fentieken kívül a pályázatból kizárt az olyan lakásszövetkezet, amely jogerős végzéssel elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll.

A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult képviselője, vagy meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek. „
Forrás: nfsi.com

Fontos tudni még, hogy egyszerre csak egy pályázat adható be ugyanazon épületre vonatkozóan.

Az önköltégi részre külön megoldásokat kínál a kormány, így akár teljes egészében finanszírozható lehet a radiátor csere.

Írásunk tájékoztató jellegű, kérjük a részletekért látogasson el a kormány.hu oldalra a pályázat teljes leírása pedig ITT tölthető le

Tartalom